5 jaar geleden werd de Holebifederatie herdoopt tot Çavaria

25/06/2014 - 15:50

Vijf jaar geleden, op 25 juni 2009 werd tijdens het Pink Power-toekomstcongres Çavaria gelanceerd als nieuwe naam voor de Holebifederatie, die daarvoor Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit heette. De naamsverandering drong zich op om de inclusie van transgenders in de werking van de koepel weer te geven.

Zo klonk het toen: "De nieuwe missie werd door de Algemene Vergadering van de Holebifederatie op 14 maart 2009 als volgt geformuleerd: 'De Holebifederatie inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven.' De Holebifederatie neemt dus naast het holebithema ook het thema 'gender' op. Deze uitbreiding komt er omdat niet enkel de seksuele geaardheid maar ook de genderrol holebi's in een maatschappelijk kwetsbare positie brengt."

"In Çavaria zit ça va. Dat is een begroeting die direct de wens op een 'goed voelen' uitspreekt. De naam stelt de vraag: 'hoe gaat het met jou?' Varia verwijst naar verscheidenheid, naar weten wat de ontkenning van anders-zijn voor een individu en voor een hele samenleving kan betekenen. Çavaria wil openstaan voor de 'mensenvaria'. Ça + varia toont aan dat het gaat om het goed voelen van een grote groep mensen die door de maatschappij als varianten worden gezien."

De naamsverandering werd op de algemene vergadering van 20 maart 2010 bekrachtigd door de statuten van de vereniging te wijzigen. Er werd toen ook beslist om de hoofdletter Ç te vervangen door de kleine letter ç waar het kan, om het typen te vergemakkelijken.

Bron: 

Eigen verslaggeving

Lees meer over: