58 binnenlandse adoptiekinderen naar holebigezin in Vlaanderen

05/08/2015 - 11:18

58 koppels van hetzelfde geslacht hebben tussen 2006 en 2014 een kind geadopteerd via een binnenlandse adoptiedienst. Dat zegt het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA).

België stelde adoptie open voor holebikoppels in 2006. Sindsdien hebben 56 mannenkoppels en twee vrouwenkoppels een kind geadopteerd in Vlaanderen. Tussen 2006 en 2014 werden 188 kinderen geadopteerd door heterokoppels of alleenstaanden. In Franstalig België zijn in dezelfde tijdspanne twaalf kinderen door een holebigezin geplaatst. In totaal zijn er dus 70 'holebiadopties'.

De cijfers omvatten enkel kinderen waarvan geen van de ouders de biologische ouder is van het kind. Voor zogenaamde intrafamiliale adopties heeft Leen Du Bois van Kind en Gezin geen precieze cijfers. Ook het aantal meemoeders is onduidelijk. Meemoeders zijn overigens sinds begin dit jaar niet meer verplicht om het kind van hun partner te adopteren.

Daarnaast zijn ook interlandelijke adopties mogelijk. "Maar een kind uit het buitenland adopteren is voor koppels van hetzelfde geslacht een erg moeilijke opgave, omdat vele landen daar weigerachtig tegenover staan", zegt Leen Du Bois. "Toch is er sinds vorig jaar een akkoord met Zuid-Afrika en een eerste adoptiekindje wordt binnenkort bij een Vlaams holebikoppel verwacht."

Het Vlaams Centrum voor Adoptie kondigde in januari een adoptiestop aan. De wachtlijst is te lang. Çavaria vroeg een extra inspanning. Ook pleegouderschap moet meer kansen krijgen.

Bron: 

HLN.be, eigen verslaggeving