Bisschop Johan Bonny pleit voor kerkelijke erkenning holebikoppels

15/10/2016 - 17:27
De conservatieve katholieke organisatie Pro Familia gaat klacht indienen in Rome tegen Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. Die pleit in zijn boek 'Mag ik? Dank je. Sorry.' voor een kerkelijke van onder meer holebirelaties.

De rooms-katholieke bisschop van Antwerpen Johan Bonny wil dat ook koppels die niet kerkelijk (kunnen) trouwen een zegening kunnen krijgen. Dat schrijft hij in 'Mag ik? Dank je. Sorry. Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin'.

Moderne gezinnen

Bonny stelt vast dat de samenlevingsvormen diverser zijn geworden: holebikoppels, feitelijk samenwonenden en hertrouwde koppels. "Kan ik als bisschop een ritueel aanreiken gelijkaardig aan het kruisje dat ouders aan hun kinderen geven, maar dan aan gelovigen die samenwonen en die elkaar het beste toewensen, in het licht van Gods aanwezigheid?", zegt Bonny. "Een kruisje is geen sacrament, maar behoort wel tot de orde van de 'heilige tekens en gebaren'. Kunnen we in de Kerk tussen het 'niets' voor de ongehuwd samenwonenden en het 'alles' van het sacramentele huwelijk geen schakeringen inbouwen die duidelijk erkennen wat er 'reeds' is, en tegelijk laten zien wat er 'nog niet' is?"
 
"Moeten we niet evolueren naar een diversiteit van rituelen waarin we de liefdesrelatie tussen homoseksuelen ook vanuit kerkelijk en gelovig perspectief kunnen erkennen?", schrijft Bonny.

Onaanvaardbaar

Pro Familia vindt deze houding onaanvaardbaar. "Naar katholieke standaarden veroorzaken de ergerlijke uitspraken en geschriften van Bonny publiek schandaal, ze zijn ergerniswekkend voor vrome oren, absurd", klinkt het in een persbericht.
 
Op ATV reageert de bisschop gelaten. Hij stelt voor dat Pro Familia eerst de geschriften van de huidige kerkvorst paus Franciscus, leest: 'Evangelli Gaudium' ('De vreugde van het evangelie') en 'Amoris Laetitia' ('De vreugde van de liefde').
 
'Mag ik? Dank je. Sorry.' is een boek van Johan Bonny, Roger Burggraeve en Ilse Van Halst.

Çavaria Campaign Award

In 2015 kreeg Johan Bonny de Çavaria Campaign Award voor zijn openheid naar holebikoppels. De Antwerpse bisschop schreef in 2014 een open brief, gericht aan zijn collega-bisschoppen naar aanleiding van de bisschoppensynode in Rome over 'de pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie', waarin hij pleitte voor de aanvaarding van homoseksualiteit.

Bron: 

Belga, ATV, Gazet van Antwerpen, eigen verslaggeving