België schaft in 2018 medische eis voor transgenders af

08/12/2016 - 09:52
Vrijdag buigt de ministerraad zich over een wetsontwerp dat het leven van transgenders moet vergemakkelijken. Zo zal een medische transitie niet meer verplicht zijn om de geslachtsregistratie op identiteitsdocumenten te laten wijzigen. De procedure zal ook omkeerbaar zijn.

De ministerraad beslist vrijdag over de afschaffing van de zogenaamde medische eis, meldt VRT Nieuws. Ook voorziet het wetsontwerp dat kinderen vanaf 12 jaar hun voornaam officieel kunnen laten wijzigen. 

Medische eis

Wie vandaag zijn geslachtsregistratie wil laten veranderen, moet zich laten steriliseren en ook lichamelijk van geslacht veranderen. Met de nieuwe transgenderwet hoeft dat echter niet meer. "Die medische vraag wordt nu ongedaan gemaakt", zegt federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) in 'De Ochtend​' op Radio 1. "Het is een schending van de mensenrechten om iemand te verplichten zich te laten steriliseren of fysiek te laten ombouwen."
 
Volgens Sleurs houdt precies die ingrijpende medische procedure nu nog veel mensen tegen om van genderidentiteit te veranderen. "Als gynaecoloog kan ik alleen maar zeggen dat het een bijzonder zware operatie is, als je als vrouw bijvoorbeeld je baarmoeder moet laten verwijderen."
 
"Met deze wet kiezen we resoluut voor zelfbeschikkingsrecht en een volledige demedicalisering", zegt Elke Sleurs op haar website. "We komen tegemoet aan de vraag van de transgender personen en bouwen tegelijkertijd garanties in die misbruik tegen gaan. Hiermee bouwen we verder aan onze voorbeeldfunctie op het vlak van holebi- en transgenderrechten. We hebben daarin een sterke traditie."

Informatieplicht

Het wetsontwerp voorziet wel dat de personen die van geslachtsregistratie willen veranderen, zich uitgebreid laten informeren door een transgenderorganisatie. "Daar krijgen ze dan een attest mee om voor te leggen aan de ambtenaar van burgerlijke stand", legt federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) uit. Geens werkte samen met Sleurs het nieuwe wetsvoorstel uit. "We willen er zeker van zijn dat mensen een indringend gesprek hebben gehad over de gevolgen van zo'n beslissing."

Procedure

De nieuwe procedure start met een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij deze aangifte voegt de aanvrager een verklaring waarin staat dat de aanvrager al een hele tijd overtuigd is dat het geslacht, vermeld in de akte van geboorte, niet overeenkomt met zijn/haar innerlijk beleefde genderidentiteit en dat hij/zij dat nu ook op administratief en juridisch vlak veranderd wil zien. 
 
De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft dan verschillende verplichtingen. Hij moet de aanvrager wijzen op de gevolgen, inlichten over het verdere verloop van de procedure en een informatiebrochure overhandigen. De ambtenaar zal dan binnen de drie dagen ook de procureur des Konings inlichten over de verklaring. De procureur des Konings heeft dan drie maanden tijd om een advies uit te brengen. Bij een negatief advies moet de ambtenaar van de burgerlijke stand de verklaring weigeren. Als er geen advies volgt, wordt het geacht een positief advies te zijn. Tegen een weigering kan de aanvrager altijd beroep instellen bij de familierechtbank.
 
Na de aangifte begint een wachttermijn te lopen, waarin de aanvrager inlichtingen inwint bij een transgenderorganisatie.
 
Minimum drie maanden en maximum zes maanden na de aangifte, gaat de aanvrager opnieuw langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij/zij geeft een verklaring af dat hij/zij van geslacht wil veranderen en bewust is van de administratieve en juridische gevolgen en het zwaarwichtige karakter van de geslachtsregistratiewijziging. De aanvrager brengt ook een attest mee waaruit blijkt dat hij/zij ingelicht is door een transgenderorganisatie over de gevolgen.
 
Tot slot verandert de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van geboorte. Als de ambtenaar, na negatief advies van de Procureur des Konings, zou weigeren om de akte aan te passen moet hij aan de aanvrager motiveren waarom. De ambtenaar van de burgerlijke stand mag nooit omwille van persoonlijke redenen of omwille van een persoonlijke overtuiging een aangifte weigeren. 

12 jaar

De wettekst voorziet ook een verlaging van 16 naar 12 jaar voor tieners die hun voornaam officieel willen laten veranderen. "Vanaf 16 jaar nemen jongeren vaak al puberteitsremmers. We volgen daar met de wetswijziging dus het medische proces", zegt Sleurs.
 
De wet voorziet drie fases: vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen kinderen al hun voornaam laten veranderen in een naam die overeenstemt met hun beleefde genderidentiteit. Ze moeten zich hierbij wel laten bijstaan door hun ouder of hun vertegenwoordiger.
 
De volgende stap kan gezet worden vanaf 16 jaar. Vanaf dan kan het geslacht ook gewijzigd worden in de geboorteakte. Ook hier moet de minderjarige zich laten bijstaan door ouders of voogd. Omdat de wijziging van de akte van geboorte een ingrijpende beslissing met vergaande gevolgen is, moet ook een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater afgegeven worden. Deze verklaring bevestigt uitsluitend dat de wilsuiting volledig bewust en vrij van enige druk gebeurt en velt geen oordeel.

Omkeerbaar

Ook nieuw is de omkeerbaarheid. Wie later opnieuw naar het vroegere geslacht of geslachtsaanduiding wil, zal dat kunnen. "Al zal dat wel niet eenvoudig zijn", benadrukt Geens. "Dat zal enkel met toestemming van de familierechtbank kunnen gebeuren. Maar je kan dus wel terug."

2018

De inwerkingtreding van de wet is niet voor morgen. De ministerraad moet de tekst goedkeuren en dan moet het wetsontwerp de volledige wetgevende procedure doorlopen. 
 
Concreet betekent dit dat België in 2018 de medische eis voor transgenders zal afschaffen. 

Bron: 

VRT Nieuws, Elke SleursHier niet op klikken aub