Eerste Europese Lesbienne*conferentie om lesbiennes* zichtbaarheid te geven

05/01/2017 - 14:59
Beeld: European Lesbian* Conference
Tussen 6 en 8 oktober is er in Wenen de eerste European Lesbian* Conference. Een conferentie om lesbiennes te empoweren en inspireren. De conferentie moet leiden tot een European Lesbian* Organization.

ZiZo sprak met organisatrice Maria von Känel. Zij is de directrice van Regenbogenfamilien / Familles arc-en-ciel / Famiglie arcobaleno in Zwitserland. Ze is ook de drijvende kracht achter de European Lesbian* Conference

Waar gaat de Europese Lesbienne*conferentie over?

Maria von Känel: "Europese lesbiennes*  missen fundamentele tools om lesbofobie, seksisme, vrouwenhaat en racisme en alle discriminaties die leden van onze gemeenschap meemaken, te bestrijden. De voorbije vijf decennia hebben uitmuntende lesbische* activisten hun energie gewijd aan de tegenkantingen die indirect gelinkt zijn aan hun eigen noden en dus maatschappelijke veranderingen geholpen."
 
"Vorige herfst werd de jaarlijkse bijeenkomst van ILGA-Europe gehouden in Cyprus. Daar werd voor het eerst in jaren een workshop specifiek voor lesbiennes* georganiseerd. Meer dan zeventig lesbische* activisten uit heel Europa ontmoetten elkaar. Ze concludeerden dat ondanks politieke, wettelijke en financiële verschillen er een gemeenschappelijke en dringende nood is om te focussen op lesbische* noden, strijden en onderdrukkingen enerzijds en een nood aan een verhoogde zichtbaarheid en betere netwerking anderzijds."
 
"Onze verhalen worden zelden verteld en we verliezen het zicht op onze eigen geschiedenis. Positieve lesbische* zichtbaarheid maakt nog steeds homoseksuele vrouwen bang. Lesbiennes* staan aan de voorgrond van verandering, maar ze zijn nog steeds onzichtbaar. We hebben de kans nog niet gekregen onze lesbische* noden te uiten. Vandaar komt er op 8 oktober een Europese Lesbienne*conferentie. Dat is de Internationale Lesbiennedag."

Diversiteit

"Omdat we lesbische* activisten willen empoweren, machtigen, willen we de komst van deelnemers helpen financieren. Niet iedereen heeft immers hiervoor de middelen. Lesbiennes* met een laag inkomen zullen een beurs kunnen vragen. Hoe meer donaties, hoe meer mensen aanwezig kunnen zijn."
 
"Nu al trachten we lesbiennes* met verschillende achtergrond, etniciteit, geloof, Oost-Europa en West-Europa, lesbiennes* met een andere huidskleur, lesbiennes* van alle leeftijden, opleidingen, beroepen en inkomen en al dan niet met een beperking te betrekken. Kortom, diversiteit staat centraal"

Thema's

"Het doel van de conferentie is om strategieën uit te werken om op lange termijn kennis, ervaring, acties en getuigenissen voor feministen en lesbiennes* uit te wisselen. Hoe kan je zichtbaarheid van lesbiennes* en feministen in openbare ruimte verhogen? Hoe kan de expertise van lesbiennes* in de media versterken? Hoe collectieve woonruimtes voor oudere lesbiennes* opstarten? Hoe specifiek medisch onderzoek over lesbische* gezondheid en welzijn promoten? Hoe lesbofobie, homofobie, transfobie en seksisme aankaarten? "

European Lesbian* Organization

"De conferentie wil een samenwerkingsplatform voor lesbiennes* in Europa opstarten. Zo moet er een kaart komen van feitelijke lesbische* actiegroepen in Europa en een database van lesbische* activisten en experts. Die moet jaarlijks geüpdatet worden."
 
"De conferentie moet ook leiden tot de oprichting van een European Lesbian* Organization."

Waar staat de asterisk (*) voor?

"De conferentie moet inclusief zijn. We staan erop de conferentie lesbisch te noemen, hoewel we beseffen dat, zoals bij elke categorie of etiket, deze bewoording onvoldoende is om de diversiteit in onze gemeenschappen te omschrijven."
 
"Het gebruik van het woord 'lesbisch' maakt deel uit van de ijver voor zichtbaarheid, empowerment en vertegenwoordiging. We gebruiken 'lesbisch' met een asterisk om iedereen te omvatten die zich als lesbisch, biseksueel of queer identificeert en al wie zich betrokken voelt met lesbisch* activisme."

Wenen

Het eerste European Lesbian* Conference zal plaatsvinden in de hoofdstad van Oostenrijk: Wenen. Details worden snel gepubliceerd op de website. Op de website vind je meer info over de inschrijvingen.

Programma

Maria von Känel: "De conferentie wil een ruimte voorzien voor lesbiennes* om een politieke agenda te ontwikkelen."
 
Deelneemsters mogen zich dus verwachten aan panelgesprekken, workshops, presentaties en culturele activiteiten. De diversiteit aan noden en uitdagingen zullen aan bod komen. 
 
"In de geest van de Dyke Marches komt er ook een lesbisch pride-evenement om aandacht te trekken op lesbische* thema's binnen de holebi- en transgendergemeenschap, de feministische beweging en de maatschappij", vertelt von Känel. 
 
"Deelneemsters van de conferentie zullen partners, projecten en ideeën opdoen en uitwisselen. De conferentie zal activistes veel energie en empowerment meegeven!"
 
Officiële site.

Bron: 

Eigen verslaggeving