VN: Nederland moet holebifoob en transfoob geweld beter aanpakken

12/05/2017 - 14:20
Niet alleen Indonesië, ook Nedereland, de voormalige kolonisator van Indonesië, kreeg aanbevelingen van de Verenigde Naties op vlak van mensenrechten.

Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties krijgen om de vier jaar een Universeel Periodieke Inspectie. Inspecteurs van dienst voor Nederland waren Australië, België, Frankrijk, Ierland, Israël, Slovenië en Zweden.

Intersekse personen en transgenders

Nederland kreeg niet eerder zoveel aanbevelingen over de mensenrechten van transgenders en intersekse personen. Australië riep Nederland op om mensen met een intersekseconditie beter tegen discriminatie te beschermen. Ierland en Israël willen, net als COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID), dat Nederland de wijziging van de officiële geslachtsregistratie eenvoudiger maakt voor transgenders en intersekse personen.
 
Momenteel kunnen transgenders hun geslachtsregistratie alleen wijzigen als ze ouder zijn dan 16 jaar en beschikken over een deskundigenverklaring, intersekse personen hebben een doktersverklaring een rechterlijk oordeel nodig.

Holebifobie en transfobie

Ierland, Zweden en Israël roepen Nederland op om het geweld tegen holebi's en transgenders beter aan te pakken. Zweden stelt voor dat Nederland een nationaal actieplan tegen discriminatie en geweld opstelt, inclusief indicatoren voor succes. Israël suggereert een betere training voor politie en Openbaar Ministerie. Dat komt overeen met aanbevelingen van COC, TNN en NNID.
 
In Nederland krijgen ongeveer zeven op de tien LGBT's te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit. Er worden relatief weinig daders voor discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit vervolgd.

Onderwijs

België en Slovenië raden Nederland aan om nog meer werk te maken van LGBT-acceptatie in het onderwijs. Slovenië stelt voor dat er tijdens de lerarenopleidingen aandacht komt voor dit onderwerp.
 
Uit een onderzoek van de Nederlandse Onderwijsinspectie bleek in 2016 dat veel Nederlandse scholen wel proberen om LGBT-acceptatie te bevorderen, maar dat de kwaliteit van de lessen veel te wensen overlaat. Ook COC, TNN en NNID pleiten daarom voor aandacht voor LGBTI-acceptatie op docentenacademies.

Ook positief voor Nederland

Nederland kreeg van veel leden van de VN-Mensenrechtenraad ook complimenten voor de sterke inzet voor mensenrechten in de wereld, en specifiek voor mensenrechten van holebi's en transgenders. 
 
Nederland lanceerde in 2016 met Uruguay de Equal Rights Coalition. De deelnemende landen zetten zich samen in voor gelijke rechten voor LGBTI's in de hele wereld. De Equal Rights Coalition veroordeelde onlangs de vervolging van homo's in Tsjetsjenië.

Bron: 

COC NederlandHier niet op klikken aub