Nieuw Regenboogactieplan voor Gent

17/05/2017 - 01:45
Gent heeft een nieuw Regenboogactieplan, dat van de Arteveldestad een holebi- en transgendervriendelijkere omgeving moet maken.

Op 16 mei is in Casa Rosa het Regenboogactieplan voor 2017-2018 voorgesteld door de Stad Gent. Het plan bevat 26 acties die het holebi-en transgenderbeleid van de Stad Gent vormen. Het werd opgemaakt in afstemming met het Regenboognetwerk Gent, een permanent overlegforum tussen stadsdiensten, Casa Rosa en andere middenveldorganisaties, Universiteit Gent, Lokale Politie Gent en Unia.

26 acties voor holebi's en transgenders

Op dinsdag 16 mei, de vooravond van de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT), maakte schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport Resul Tapmaz (sp.a) bekend wat de Stad Gent de komende twee jaar nog zal doen voor Gentse holebi’s en transgenders.
 
"Gent is goed bezig. De stad werkt op verschillende vlakken tegelijk aan het welzijn en de rechten van holebi’s en transgenders. Ze hanteert een totaalvisie die tot stand komt in samenspraak met de doelgroep. Gent is een mooi voorbeeld van de belangrijke rol die lokale besturen kunnen spelen voor holebi’s en transgenders", zegt Jeroen Borghs, woordvoerder van çavaria.

Regenboogverklaring

Elke actie is gekoppeld aan een van de zes doelstellingen van de Regenboogverklaring. De verklaring uit 2014 is de basis van de geïntegreerde aanpak voor het creëren van positieve beeldvorming en meer respect voor holebi’s en transgenders in Gent.
 
"De grote sterkte van het actieplan is dat het veelzijdig is en in nauwe afstemming is opgemaakt met alle stakeholders”, weet Resul Tapmaz. "Gent neemt de regie op, we brengen het regenboognetwerk samen en ondersteunen de leden om samen van Gent een meer LGBT-vriendelijke stad te maken. Gent moet haar pioniersrol op vlak van gelijke kansen blijven spelen. Iedereen hoort thuis in Gent en dat moeten we ook laten zien."

Realisaties 2016-2017

Het vorige actieplan wierp duidelijk vruchten af: het opleiden van referentiepersonen in asiel- en vluchtelingencentra, genderneutrale briefwisseling en vacatures en aandacht voor het LGBT-thema binnen de diensten Onderwijs en Inburgering. Met zichtbare acties zoals de vlaggenactie, de herdenkingsmars Ihsane Jarfi en het congres Pride & Privilege werd ook sterk ingezet op beeldvorming.

Onthaalwerking

Vanaf mei 2016 is een onthaalwerking in het Oost-Vlaamse Regenbooghuis Casa Rosa actief met steun van de Stad Gent. Tijdens twee permanentiemomenten per week of op afspraak kan iedereen met info- of hulpvragen bij Casa Rosa terecht.

"Op 9 maanden werden 73 contacten geregistreerd. Dit toont aan dat het project inspeelt op een grote, voorheen onbeantwoorde, nood binnen de holebi- en transgendergemeenschap", legt Cathy Heyman van Casa Rosa uit. 
 
"Gesprekken met mensen die zich even niet goed voelen, ouders met kinderen die net hun coming out deden, vragen naar ontmoetingsplaatsen, vragen en verhalen over geweld en discriminatie, ... bevestigen het belang van aandacht voor het welzijn van holebi's en transgenders. Bovendien is er meer leven in huis en zijn we aanspreekbaarder door de aanwezigheid in het gebouw. De onthaalwerking zal verder worden uitgebouwd."

Renovatie

Een investeringssubsidie van Stad Gent stelt Casa Rosa in staat om de verbouwingen in het Regenbooghuis af te ronden. De afwerking van de zolder tot bureaus biedt de garantie dat er in het huis voldoende ruimte is voor professionele organisaties die Casa Rosa huisvest en zorgt ervoor dat er voldoende zalen ter beschikking zijn voor lokale groepen of privéverhuur. 

Geveltekening

De Stad Gent ontwikkelde samen met Casa Rosa, Graffiti en Wel Jong Niet Hetero een permanent regenboogelement voor de gevel van Casa Rosa, dat symbool staat voor een holebi- en transgendervriendelijke stad. De feestelijke onthulling van het ontwerp voor de geveltekening vormde meteen ook het sluitstuk van het Regenboogactieplan 2016-2017.
 
Graffiti organiseerde in maart 2017 een inhoudelijk traject met holebi-jongeren van de organisatie Min19, een groep van Wel Jong Niet Hetero voor holebi- en transgenderjongeren. De jongeren gaven uiting aan hun gender- en seksuele identiteit door middel van graffiticreaties en teksten.

Illustrator Brecht Vandenbroucke maakte een geveltekening die de werking van Casa Rosa veruiterlijkt en het Regenbooghuis scherp profileert in het straatbeeld. Vandenbrouckes illustraties barsten van de referenties naar de pop- en gamecultuur en sieren de pagina’s van onder meer Le Monde Diplomatique, The New York Times en HUMO. De werken van de jongeren van Min 19 vormden een inspiratie voor de geveltekening en krijgen een plaats in het regenbooghuis.

Bron: 

Eigen verslaggevingHier niet op klikken aub