Bewijslast asielzoekende holebi's en transgenders wordt eenvoudiger

03/07/2017 - 09:24
Het wordt voor holebi's en transgenders die asiel willen verkrijgen in Nederland eenvoudiger om hun seksuele oriëntatie te 'bewijzen'. Dat is het gevolg van twee recente uitspraken van de rechtbank in Den Haag.

De kern van de rechterlijke uitspraken is dat de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet meer mag negeren dat een asielzoeker een relatie heeft met een persoon van hetzelfde geslacht bij het beoordelen van de vraag of hij of zij lesbisch, homo of biseksueel is.

"Dat lijkt logisch", zegt COC Nederland-voorzitter Tanja Ineke, "maar dat was het voor de IND tot nu toe niet. De rechter geeft de IND hiermee in feite een tik op de vingers."

Vervolging

Mensen die in hun eigen land worden vervolgd omdat ze holebi en/of transgender zijn of een intersekse conditie hebben, kunnen in Nederland asiel krijgen. De IND moet dan wel geloven dat ze LGBTI zijn. Dat is voor hen vaak moeilijk te 'bewijzen'.

Het werd nog moeilijker omdat de IND regelmatig voorbijging aan het feit dat asielzoekers een partner van hetzelfde geslacht hebben. Dat gaat na de recente rechterlijke uitspraken waarschijnlijk veranderen.

'Proces van zelfacceptatie'

Om te bepalen of iemand holebi of transgender is, vraagt de IND nu onder meer naar het 'proces van bewustwording en zelfacceptatie' dat LGBTI-asielzoekers zouden moeten hebben doorgemaakt. Volgens COC Nederland is dat geen goed criterium, omdat niet iedere holebi, transgender of persoon met een intersekse-conditie zo'n bewustwordingsproces doormaakt.

"Veel mensen denken gewoon 'leuk, ik ben verliefd op Fatima of Ahmed' en realiseren zich pas later dat hun omgeving dat afwijst", zegt Tanja Ineke. "De vraag die steeds maar terugkwam was 'wanneer wist je dat je homo was? Geef ons een datum!' Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je zet geen 'roze dag' in je agenda waarop je weet dat je homo bent."

Eigen verklaring

COC Nederland vindt dat de eigen verklaring van de asielzoeker bepalend moet zijn bij het beantwoorden van de vraag of iemand holebi of transgender is.

COC Nederland dringt daar al lange tijd op aan bij staatssecretaris voor Asiel in lopende zaken Klaas Dijkhoff (VVD). "Er bestaat nu eenmaal geen objectieve 'meetlat' voor homoseksualiteit", aldus COC. "Je verzandt altijd in stereotypen. Je kunt alleen afgaan op de verklaring van de asielzoeker zélf."

Bron: 

COC Nederland