Activisten strijden voor homohuwelijk in Kosovo

04/07/2017 - 17:35
Holebiactivisten in Kosovo strijden tegen twee huwelijkswetten die elkaar tegenspreken. Doel: het huwelijk openstellen voor holebikoppels.

Artikel 14 van de Familiewet in Kosovo stelt: "Het huwelijk is een wettelijk geregistreerde gemeenschap van twee mensen van verschillend geslacht waarbij ze vrij beslissen samen te leven met als doel een gezin te stichten."

Maar artikel 37 van de Kosovaarse Grondwet stelt: "Gestoeld op vrije wil, geniet iedereen het recht te trouwen en een gezin te hebben zoals voorzien in de wet."

Ongrondwettelijk

Holebiactivisten argumenteren dat artikel 14 van de Familiewet indruist tegen artikel 37 van de Grondwet. Youth Initiative for Human Rights wil het homohuwelijk afdwingen door holebikoppels een aanvraag voor huwelijk te laten indienen. "Je kan alleen maar klacht indienen tegen de wet als je een casus hebt. En dat heb je wanneer een huwelijk geweigerd wordt", stelt directeur Teuta Hoxha. "Alleen heeft geen enkel koppel dit al gedaan."

Durven

Holebikoppels durven niet hun nek uit steken, want Kosovo is niet meteen de holebivriendelijkste plek in Europa, stelt Hoxha.

Bron: 

PinkNews.co.uk