Hooggerechtshof India: homo's hebben recht op privacy

25/08/2017 - 08:00
Het nationaal Hooggerechtshof van India bevestigt dat homo's recht hebben op privacy. Dat is een stap in de richting van decriminalisering van homoseks.

In 1860 introduceerde de Britse kolonisator sectie 377 van het Strafwetboek in India. Dat wetsartikel voorziet tot levenslange opsluiting voor homoseks.

Letterlijk bestraft sectie 377 "vleselijke gemeenschap tegen de orde van de natuur met enige man, vrouw of dier". Een verbod op sodomie en strikt gezien ook een verbod op orale seks.

In 2009 vond het regionaal Hooggerechtshof van New Delhi dat sectie 377 ongrondwettelijk was. Het nationaal Hooggerechtshof oordeelde in 2013 hier anders over.

Privacy

Het nationaal Hooggerechtshof van India moest zich nu uitspreken over rijksregisternummers. In het arrest wordt verwezen naar holebi's.

"Discriminatie jegens een individu op grond van seksuele geaardheid is een zware belediging van het eergevoel en de eigenwaarde van het individu. Gelijkheid vereist dat de seksuele geaardheid en ieder individu beschermd wordt."

Rechten voor holebi's en transgenders

Het arrest stelt verder: "De rechten van de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender bevolking kunnen niet geconstrueerd worden als 'zogezegde rechten'. Deze rechten zijn niet 'zogezegd', maar zijn werkelijke rechten gestoeld op grondwettelijke doctrine."

"Privacy betekent ook de bescherming van persoonlijke intimiteiten, het sacrale van het gezinsleven, het huwelijk, de voortplanting, de woning en seksuele oriëntatie. Privacy betekent ook recht met rust te worden gelaten."

Hernieuwde push

Aangezien het Hooggerechtshof privacy als een grondrecht beschouwt, kan dit de basis vormen voor een hernieuwde strijd tegen sectie 377.

Bron: 

Erasing 76 CrimesHier niet op klikken aub