Unia telt meer discriminatiedossiers: "gebrek aan verbondenheid en solidariteit"

07/09/2017 - 07:26
Beeld: Unia
"Nooit eerder behandelden we zoveel discriminatiedossiers als in 2016. Tegen een achtergrond van polarisering, polemiek in het maatschappelijke debat, oppervlakkige tweets, 'alternatieve feiten' en een sterk stijgende werkdruk, blijft Unia werken aan oplossingen die leiden tot een meer inclusieve samenleving", opent Unia het Jaarverslag 2016.

"2016 zullen we ons altijd herinneren als het jaar van de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem. Het heeft onze samenleving ingrijpend veranderd: er is een tijd van vóór en van ná de aanslagen", stelt Unia vast.

Eigen gelijk van de groep

"Meer dan ooit is de afwijzing van de ander vaak zo openlijk, zo direct. Unia ziet een gebrek aan verbondenheid en solidariteit. Meer en meer mensen trekken zich terug in de veilige werkelijkheid van de eigen groep. Bovendien worden mensen die niet tot de dominante groep behoren steeds vaker naar de zijkant geduwd."

"Naast de stijging in het aantal meldingen die gelinkt kunnen worden aan de aanslagen, baart ook de ernst van de feiten waarover men melding doet ons zorgen. Er is een zorgwekkende tendens vast te stellen: commentaren en bedreigingen op het internet zijn gewelddadiger en radicaler dan vroeger, personen worden fysiek aangevallen enkel en alleen omdat ze moslim zijn en verdenkingen die gebaseerd zijn op geruchten of erg lichte feiten, leiden tot de weigering om iemand aan te nemen of zelfs tot ontslag."

Afstand

"Zo klein als België is, zo groot worden de afstanden tussen groepen. Unia zoekt in haar werk naar het dichterbij brengen van groepen van mensen. Dat is een collectieve inspanning. We roepen alle gemeenschappen en burgers op om zich niet te laten opzetten tegen elkaar, maar om samen een inclusieve en participatieve samenleving op te bouwen. Eerder dan aan een noodtoestand, hebben we nood aan een toestand waarin iedereen zichzelf kan zijn en ook zo aanvaard wordt."

Cijfers

In 2016 ontving Unia 5.619 meldingen over vermoedelijke discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven. Dit betekent een aanzienlijke stijging van 23%: 5.619 meldingen tegenover 4.554 in 2015.

Unia werd in 2016 het meest bevraagd in het maatschappelijke domein werk, met een totaal van 1.098 meldingen. Dat betekent een verhoging van ongeveer 55% in vergelijking met 2015. De stijging liet zich vooral optekenen in de publieke en commerciële sector. Daarnaast kregen we vooral meldingen in het domein goederen en diensten (1.068 meldingen) en het domein media (624 meldingen).

Wat de discriminatiecriteria betreft, ontving Unia de meeste meldingen voor de zogenaamde 'raciale' criteria: 1.647. Daarnaast registreerden we 852 meldingen voor het criterium handicap, en 762 meldingen voor het criterium geloof en levensbeschouwelijke overtuiging.

Holebi's en transgenders

Aan de vooravond van The Belgian Pride publiceerde Unia haar jaarcijfers over discriminatie op grond van seksuele oriëntatie. Unia opende in 2016 maar liefst 104 dossiers over mogelijke discriminatie wegens seksuele oriëntatie, ofwel 12% meer dan in 2015.

Bron: 

Eigen verslaggeving