Koen Geens wil verbod beurzen over draagmoederschap

07/09/2017 - 07:29
Beeld: Timothy Junes
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil een verbod voor alle beurzen die (commercieel) draagmoederschap promoten. Draagmoederschap is in België niet geregeld.

Minister van Justitie Koen Geens antwoordde op een vraag van kamerlid Catherine Fonck (cdH) in de commissie Justitie. Op 23 en 24 september organiseert Men Having Babies opnieuw een beurs over draagmoederschap.

Te commercieel

De beurzen van Men Having Babies storen LGBT-organisaties. In 2015 was er veel tegenkanting en zelfs een betoging tegen draagmoederschap. Ook çavaria bleef toen weg.

"We vinden dit te eenzijdig commercieel. Toegegeven, onze achterban is erg verdeeld. Sommigen zijn rabiaat tegen en vinden dat commercieel draagmoederschap tot de uitbuiting van vrouwen leidt. Anderen roemen dit als hun laatste kans op een eigen kind. Als organisatie hebben we nog geen eensgezind standpunt over deze commerciële beurzen kunnen formuleren", verklaarde çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs.

Wettelijk kader, alstublieft  

Yves Aerts, coördinator van çavaria, uitte begin dit jaar de wens draagmoederschap snel geregeld te zien. "In de Senaat wordt momenteel het wettelijk kader voor draagmoederschap besproken. Onze organisatie volgt die gesprekken nauwgezet. We willen immers dat er een wettelijke regeling komt die de juridische afstamming regelt en die voldoende oog heeft voor de rechten van het kind."

Eerst mee(r)ouders

Koen Geens wil een wettelijke regeling voor het mee(r)ouderschap dat zich nu nog in een wettelijk vacuüm in ons land bevindt. Ook wil hij een algemeen verbod op zulke beurzen en de promotie voor zulke beurzen."Het is de bedoeling om de organisatie van dergelijke beurzen in de toekomst te kunnen verbieden. Indien dit noodzakelijk blijkt, zal ik in dat kader een initiatief nemen om de strafwetgeving aan te passen", antwoordde Koen Geens op de parlementaire vraag.

Nu al een verbod?

Burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) is ook door minister Geens op de hoogte gebracht en mag de mogelijkheid onderzoeken om deze beurs op administratieve wijze te verbieden in het kader van de handhaving van de openbare orde.

Toch draagmoederschap?

Minister Geens heeft ook aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gevraagd om de regelgeving te onderzoeken in het licht van deze problematiek en deze wetgeving aan te passen.

Volgens De Block kan dit door een aanpassing van artikel 5 van de 'Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek'.

Bron: 

GayLive.be, eigen verslaggeving