Kajsa Ollongren is eerste out vicepremier van Nederland

31/10/2017 - 18:38
In Nederland is Kajsa Ollongren (D66) de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ze werd ook vicepremier in het kabinet-Mark Rutte III en is daarmee de eerste out vicepremier van Nederland.

De 50-jarige Kajsa Ollongren is de dochter van jonkheer Alexander Ollongren, een Zweeds-Finse astronoom die Nederlander werd en de Zweedse Gunvor Lundgren. Ze heeft al een lange carrière in de nationale en Amsterdamse politiek. Ze is getrouwd met televisieproducent Irene van den Brekel.

Migratie en asiel

De regering-Mark Rutte III telt een tweede holebi. De 48-jarige Mark Harbers (VVD) is voortaan staatssecretaris voor Asiel, gekoppeld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het buitenland krijgt hij de titel van minister voor Migratie. Hij maakte carrière in Rotterdam. Harbers is getrouwd met Bart Rövekamp.

OCW

Als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de 51-jarige Ingrid van Engelshoven (D66) bevoegd voor de emancipatie van onder meer holebi's en transgenders. Zij maakte carrière in het gemeentebestuur van Den Haag en in de Tweede Kamer.
 
COC Nederland is blij dat er opnieuw een minister voor Emancipatie komt op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Regeerakkoord

De landelijke vereniging voor holebi's en transgenders is positief over de LGBTI-maatregelen in het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In het regeerakkoord staat dat de emancipatie van holebi's, transgenders en personen met de intersekse-conditie "continu aandacht" nodig heeft en dat de overheid daarbij "actief optreedt".
 
De regering wil artikel 1 van de Grondwet aanpassen zodat discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit grondwettelijk verboden wordt.
 
Verder is er aandacht voor LGBT's in het onderwijs, in de suïcidepreventie, door vervolging van holebifobie en transfobie en wil de regering geslachtsregistratie waar mogelijk vermijden.
 
Discriminatie van transgenders en intersekse personen wordt expliciet verboden in de Algemene wet gelijke behandeling.
 
De regering zal ook investeren in LGBT-thema's in het buitenland. Het Mensenrechtenfonds krijgt hiervoor meer middelen. 

Meerouderschap

COC Nederland is kritisch over de plannen voor meerouderschap. De organisatie vindt het goed dat er wetgeving komt en dat de regeringspartijen hier een vrije kwestie van maken: het regeerakkoord biedt ruimte voor een meerouderschapsregeling. 
 
Wel vragen de partijen nog onderzoek naar zaken als erfrecht en naamrecht bij meerouderschap. "Zulk onderzoek mag niet tot vertraging leiden", aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. "Het is niet verantwoord om kinderen en ouders in meeroudergezinnen nog langer onnodig in onzekerheid te laten. Het benoemen van nieuwe onderzoekscommissies is onacceptabel. We gaan daar de komende tijd scherp op letten. De details van een meerouderschapswet kunnen prima door ambtenaren op het ministerie worden uitgewerkt."

Vluchtelingendeals

Het COC is zeer bezorgd over de zogenaamde vluchtelingendeals die het kabinet wil sluiten met landen als Libië, Egypte en Tunesië. "De mensenrechten van LGBTI's worden in de meeste van deze landen met voeten getreden en ze kunnen er dus niet veilig verblijven", zegt Ineke.
 
"Het regeerakkoord gaat alleen in op de situatie van LGBTI-asielzoekers die erin slagen de opvang in deze regio's te ontvluchten en die Nederland toch weten te bereiken. Zij kunnen in een korte asielprocedure aangeven dat ze in de regionale opvang 'onaanvaardbare risico's' lopen, waarbij rekening gehouden zal worden met 'specifieke kwetsbare groepen'. Dat biedt echter geen soelaas voor LHBTI's die, vaak uit schaamte of angst voor de autoriteiten, niet direct 'uit de kast' komen.

 

Bron: 

COC NederlandHier niet op klikken aub