Belgische katholieke identiteitskaart inclusief naar holebigezinnen toe

15/11/2017 - 14:27
De Rooms-Katholieke Kerk in België voert vanaf 1 januari 2018 de 'identiteitskaart van een christen' in. Een herinnering aan het doopsel. Opmerkelijk: deze christelijke identiteitskaart is inclusief naar holebigezinnen toe.

Met deze katholieke identiteitskaart wilt de rooms-katholieke bisschoppenconferentie in België de christelijke identiteit verstevigen. Kerknet vergelijkt het met een vaccinatiekaart. Belangrijke stappen in het christelijk leven worden erop vermeld: doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk.

Ouderlijk gezag

Bij het luik over doopsel staat duidelijk dat beide ouders moeten instemmen. Ouders, en niet 'mama' en 'papa'. Letterlijk staat er: 'persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen'.
 
Een bewuste keuze, zegt monseigneur Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Belgische bisschoppenconferentie. "Wij volgen de redenering van paus Franciscus dat ieder kind gedoopt mag worden als de natuurlijke ouders of zij de het ouderlijk gezag uitoefenen ervoor kiezen het christelijk op te voeden, ongeacht de situatie waarin zij zich bevinden: gehuwd, gescheiden, of homoseksueel. Daarmee spreken we geen oordeel uit. We stemmen ons af op de evolutie in de samenleving."

Bron: 

Belga, Kerknet