Jonge holebi's en hetero's denken niet anders over kussen, relaties en seks

29/11/2017 - 09:25
16- tot 18-jarigen hebben best een traditioneel, conservatief en romantisch beeld over kussen, relaties en seks. ZiZo vroeg Jong & Van Zin of er verschillen zijn tussen holebi's en hetero's en of er verbanden te leggen zijn met seksuele oriëntatie.

"Jongeren experimenteren met relaties", staat in het rapport 'Seks, kussen en relaties. Zo gaat dat tegenwoordig'. "De emotionele betrokkenheid neemt - vergeleken met vroege tienerjaren - toe, er is meer engagement en emotionele betrokkenheid dan voordien. Seriële monogamie komt vaak voor. Jongeren hebben dan één vaste relatie en als dat niets wordt, zoeken ze een nieuwe relatie. Dat betekent niet dat jongeren die relaties niet serieus nemen. Ze vinden trouw en respect heel belangrijk. Jongeren weten nu meestal duidelijker of ze holebi of hetero zijn. Toch kan de seksuele oriëntatie bij sommige jongeren nog voor veel verwarring zorgen."

9,5%

"9,5 procent van onze bevraagden geven aan homoseksueel, lesbisch of bi te zijn", vertelt Sarah Joos van Jong & Van Zin. De organisatie versterkt kinderen, jongeren en hun opvoeders via haar expertise over onder meer relationele en seksuele vorming, identiteit en zingeving. Jong & Van Zin voerde een enquête bij 1.152 jongeren van 16, 17 en 18 jaar en hield diepte-interviews met 25 leeftijdsgenoten. 

Vertekend beeld 

"We merkten geen significante verbanden tussen het holebi zijn en relationele en seksuele ervaringen en attitudes. Wat ons betreft wel een boeiend resultaat", vertelt Joos. "Tijdens onze vormingen rond relaties en seksualiteit horen we soms van jongeren en van volwassenen dat ze denken dat holebi's op een andere manier met relaties en seksualiteit omgaan. Veel losbandiger en minder monogaam. Dit blijkt toch een fout beeld. Zeker wat betreft de jonge leeftijdscategorie die we bevraagd hebben. Deze resultaten nemen we zeker mee in onze vormingen om stereotype uitspraken te counteren."
 
Jong & Van Zin koppelde seksuele geaardheid aan 

  • het al dan niet een lief gehad hebben; 
  • het aantal relaties na de lagere school; het al dan al eens gekust hebben;
  • het aantal kuspartners; het al dan niet al seks gehad hebben; 
  • het aantal sekspartners;
  • de seksuele ervaring van zeer permissief tot zeer conservatief; 
  • de populatie jongeren die gewilliger gedrag stellen dan ze eigenlijk zelf oké vinden; 
  • de populatie jongeren die gewilliger gedrag stellen in dronken toestand dan in nuchtere toestand;
  • de populatie jongeren die gewilliger attitudes hebben in dronken toestand dan in nuchtere toestand.

"Maar nergens zagen we dus significante verbanden. Andere 'achtergrondvariabelen' zoals economische status, studierichting of geslacht waren duidelijk meer doorslaggevend", duidt Joos.

Interviews

Jong & Van Zin interviewde ook enkele holebimeisjes en -jongens. "Ook daar zagen we geen verschil in gedrag en attitudes en ideale toekomstverwachtingen. Ook deze jongeren hadden een redelijk traditioneel beeld van seks en relaties. Idealiter zouden ze willen trouwen met de ware en lang samen blijven", aldus Joos.

Veilig vrijen

De deelnemers aan het onderzoek kregen ook vragen over seks met of zonder condoom, of ze al een soa gehad hebben, of ze seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben ervaring en over sexting. 
 
"Maar die resultaten hebben we nergens gekoppeld aan de achtergrond van de jongeren omdat dat bij nader inzien de focus van ons onderzoek voorbijschoot. Dus of er een verschil in ervaringen is wat betreft hetero- of holebi-jongeren, kan ik helaas niet zeggen", geeft Joos toe. 

Verschillen

Prof. dr. Alexis Dewaele van de Universiteit Gent ontdekte wel verschillen bij de seksuele beleving van jonge heteromannen en jonge homo- en biseksuele mannen. Homo- en biseksuele mannen zijn vaker iets ouder bij hun eerste (homo)seksuele ervaring dan heteromannen. Hun eerste sekspartner is dikwijls ouder, ze voelen zich minder klaar en ze ervaren meer pijn.
 
Dat onderzoek gaat weliswaar specifiek over de eerste keer seks, niet over relaties. 
 
Alle bevindingen van het rapport van Jong & Van Zin vind je hier

Bron: 

Eigen verslaggeving

Lees meer over: