OPINIE | Hoe de Bijbel de olifant in de kamer kan zijn

02/12/2017 - 09:51
Christen en homoseksueel. Een contradictio in terminis? Of mogelijk in deze voortdurend veranderende maatschappij? Is er ruimte in het christelijk geloof om God te zien als een god van liefde, of zal de christelijke god altijd een god blijven die je moet gehoorzamen en jou toestaat te oordelen over anderen?

Ik ben, als openlijk lesbische vrouw, op bezoek bij gelovige mensen. Zij gaan niet akkoord met mijn levenskeuzes, maar ze tolereren me. Omdat ze dit willen, of omdat ze geen andere keuze hebben. Maar geduld worden, wie wil dat? Wat een vreselijk gevoel. We zitten samen aan tafel koffie te drinken en spreken over het weer, het werk, de actualiteit... maar naast ons staat die gigantische olifant in de kamer.

Het wordt te normaal

Kortgeleden sprak ik met een streng gelovige kennis van me. Hij hield een pleidooi over hoe verschrikkelijk hij de Pride vond. LGBT's krijgen volgens hem te veel aandacht, waardoor 'het' allemaal normaal lijkt te worden. "Door het in de kijker te zetten promoot je het allen maar." Door die uitspraak kreeg ik het gevoel dat we als LGBT-gemeenschap goed bezig zijn. Het idee is juist dat we beseffen dat we geen vreemde beestjes zijn die onder je bed leven. We bestaan gewoon. Punt. Zolang de wereld blijft vechten tegen ons bestaan, moeten er mensen zijn die het onder de aandacht blijven brengen. We moeten nu schreeuwen zodat onze stem niet verloren raakt. Slechts als we niet meer moeten roepen en strijden, hoeft een Pride niet meer. Maar op dat punt zijn we nog lang niet gekomen.

Samenleven

Zullen christenen en LGBT's ooit als een groot geheel kunnen samenleven? Er zijn helaas momenten dat ik het even niet meer 'geloof'. Op dat moment besef ik dat de zaak slechts verloren is als ook 'ik' de moed verlies. Positief denken en dialoog blijven aangaan, kan iets veranderen. Één mens kan een verschil maken. Het belangrijkste is dat we niet tevreden zijn met getolereerd worden. Dat is niet genoeg. Weerstand zal nog lang voortbestaan, maar we zetten al stappen in de goede richting.

Homoseksuele dominees

In een Nederlands blad dag6 stond onlangs een interview met twee dominees. Een predikant voor de lutherse kerk in Woerden en een predikant voor de gereformeerde kerk in Ede. De twee mannen zijn dominee en zijn met elkaar getrouwd. Het stel heeft te maken met veel spanningen maar krijgt ook veel steun. Toen het artikel op Facebook verscheen waren de reacties uiteenlopend. Toch is dit een lichtpunt, dit soort zaken openen namelijk het discours, waardoor de olifant in de kamer steeds kleiner wordt. De dominees zelf reageerden positief over de verschillende reacties. Zij willen die goedkeuring niet afdwingen, dat kan namelijk niet. Hun bedoeling is te spreken over dit onderwerp zonder te oordelen, wat volgens hen net is wat Christus vraagt.

Het boek

Praten over de Bijbel met gelovigen kan moeizaam verlopen. Er bestaan verschillende meningen op grond van dat ene boek, en dat is net goed. Helaas zijn er mensen die vasthouden aan het idee dat, als jouw mening over de Bijbel verschilt met die van hen, jouw mening de verkeerde is. Jij bent dan degene die er zelf een invulling aan geeft. Maar geeft niet iedereen zijn eigen persoonlijke invulling aan de Bijbel? Zelfs binnen het christendom heb je talloze stromingen, die elk hun eigen invulling hebben van datzelfde boek. Geloof komt namelijk uit jezelf.

Geen taboe

Het onderwerp is uit de taboesfeer geraakt en ze halen de brandende toortsen niet meer te voorschijn als het aan bod komt. Er is nog veel weerstand maar er is tenminste al communicatie en dialoog. Aan dat lichtpunt moeten we ons vastklampen. Tegenstanders zullen er altijd zijn. Laat ons ervoor zorgen dat onze stem luider klinkt dan die van hen. Laat die stem vooral ook niet alleen luider maar ook correct klinken. Haat bestrijd je niet met haat. Oog om oog, tand om tand, daar doen we niet aan mee. Toch is het niet alleen aan mensen zoals ik, die niet gelovig zijn om hierover te praten. Daarom deze oproep aan LGBT-christenen: breek de spreekwoordelijke kast open. Laat je stem horen!

Bron: 

Eigen verslaggeving

Lees meer over: