Victor Madrigal-Borloz nieuwe VN-monitor tegen holebifoob en transfoob geweld

05/12/2017 - 20:34
De Costa Ricaanse jurist Victor Madrigal-Borloz werd aangeduid tot de VN-Onafhankelijk Expert van Seksuele Oriëntatie en Genderidentiteit. Hij zal wereldwijd holebifoob en transfoob geweld monitoren.

Victor Madrigal-Borloz volgt de Thai Vitit Muntarbhorn op, die ontslag nam omwille van gezondheidsredenen. Voorheen was hij secretaris-generaal van de Internationale Raad voor de Rehabilitatie van Folteringsslachtoffers. Daar was hij getuige van het geweld en de discriminatie tegen de LGBT-gemeenschap. 

Ruth Baldacchino en Helen Kennedy, co-secretarissen-generaal van ILGA, zijn alvast verheugd met de aanstelling van Madrigal-Borloz. "De expertise die hij heeft op het vlak van mensenrechten op internationaal niveau en zijn luisterbereidheid naar het middenveld toe, zijn passend voor de rol die hij zal spelen." 

Madrigal-Borloz zal zich vooral bezighouden met de implementatie van de bestaande internationale mensenrechtenwetgeving met betrekking tot seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Daarnaast moet hij ook het bewustzijn verhogen van geweld en discriminatie tegen LGBT-gemeenschappen. Verder zal hij ook in dialoog gaan en samenwerken met landen om LGBT-vriendelijke maatregelen uit te voeren. Waar nodig zal hij die landen ook adiviseren.
 
Opmerkelijk: Er was weinig genderdiversiteit onder de elf kandidaten voor de functie. Slechts één vrouw en geen transgendere of niet-binaire kandidaat.
Bron: 

ILGA

Lees meer over: