Arc-en-Ciel naar Grondwettelijk Hof tegen strenge regels bloeddonatie homo's

10/12/2017 - 10:53
Homo- en biseksuele mannen zullen begin 2018 opnieuw bloed kunnen doneren in België. Vooraleer dit echter toegestaan is, mogen deze mannen die seks hebben met mannen (MSM) twaalf maanden lang geen seks hebben met een man.

Sinds de jaren tachtig mogen MSM in België geen bloed doneren omdat het risico op hiv-overdracht te groot is. Dat levenslange verbod zette veel kwaad bloed. De federale regering en het parlement hebben dit jaar dan eindelijk werk gemaakt van een versoepeling. 

Te lang? 

Van levenslang verbod naar een sperperiode van twaalf maanden is een mooie evolutie, stelde çavaria toen het wetsontwerp werd voorgesteld. "We zijn dan ook tevreden dat de levenslange uitsluiting eindelijk wordt afgeschaft", zei woordvoerder Jeroen Borghs.
 
Voor çavaria is dit de eerste stap. "We rekenen erop dat deze uitsluitingstermijn nog verder verkort wordt in lijn met nieuwe wetenschappelijke inzichten."
 
Dit naar analogie van het beleid in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Een levenslang verbod werd daar eerst 'twaalf maanden', wat daarna ingekort werd tot een onthoudingstijd van drie maanden.

Te lang!

Maar Arc-en-Ciel Wallonie vindt twaalf maanden in de praktijk een verbod tout court. "Voor het eerst sinds 1985 discrimineert de Belgische wet op grond van seksuele oriëntatie", foetert de Waalse LGBT-koepel. Een verwijzing naar de gelijkschakeling van de seksuele meerderjarigheid voor hetero- en homoseks. 
 
"Minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft haar beloftes niet gehouden", aldus Arc-en-Ciel. "Het resultaat: een flinke dosis hypocrisie. Gays krijgen een beschamend verbod opgelegd, tenzij ze zich een volledig jaar onthouden van seksuele contacten!"
 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie laat weliswaar enige discriminatie toe wat betreft MSM en bloeddonatie, maar deze moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en regelmatig herzien worden. 

Crowdfunding

Voor Arc-en-Ciel Wallonie is dit voldoende om deze 'Wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid' aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof
 
De Waalse koepel zoekt hiervoor 3000 euro via crowdfunding. Dat geld zal onder meer dienen om de advocaten te betalen. 

Bron: 

Eigen verslaggevingHier niet op klikken aub