Çavaria trekt naar Grondwettelijk Hof voor optimalisering transgenderwet

10/01/2018 - 16:05
Çavaria, de belangenverdediger van holebi's en transgenders, trekt naar het Grondwettelijk Hof om de transgenderwet te optimaliseren. De organisatie wil een einde maken aan de discriminatie van non-binaire personen.

De transgendergemeenschap in België is tevreden dat de wetgever erkent dat genderidentiteit een erg persoonlijk gegeven is. Niemand anders kan voor jou bepalen of je je man of vrouw voelt. De nieuwe transgenderwet maakt het gemakkelijker om de M of V op je identiteitskaart te laten aanpassen.
 
De transgenderwet blijft echter uitgaan van een binaire visie op genderidentiteit. Wie zich noch man, noch vrouw voelt, wordt uitgesloten. Daarnaast heeft de wet ook een onherroepelijk karakter, want iemand kan slechts één keer via een administratieve procedure de M of V te laten veranderen. "Dat druist in tegen het zelfbeschikkingsrecht en sluit personen uit voor wie genderidentiteit niet eenduidig is", zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs

Genderfluïde

Daarom stapt çavaria samen met Genres Pluriels en Rainbowhouse Brussels naar het Grondwettelijk Hof. Dat bijzonder rechtscollege heeft immers de bevoegdheid om te oordelen of de wetbepalingen bepaalde principes uit de Grondwet schenden. Het Grondwettelijk Hof gaat daarbij onder andere uit van het verbod tot discriminatie.
 
"De Belgische Staat erkent non-binaire personen weliswaar door in deze nieuwe wetgeving en de parlementaire voorbereiding te stellen dat genderidentiteit een persoonlijke en fluïde aangelegenheid is. Maar door enkel 'M' of 'V' te erkennen blijft een groep mensen echter uitgesloten van een juridische en sociale erkenning. Dat is discriminerend", aldus Jeroen Borghs.

Consequent

“De federale overheid maakt wel gebruik van de expliciete vermelding 'M/V/X' in vacatures. Maar als je solliciteert, moet je wel nog steeds identiteitspapieren voorleggen waar enkel een M of V mogelijk is. We willen dat de visie van de overheid in deze nieuwe wet volledig wordt geïmplementeerd", aldus Borghs.

Bron: 

Eigen verslaggevingHier niet op klikken aub