Nationale Gezondheidsenquête biedt holebigezinnen kans zich te laten meetellen

18/01/2018 - 10:36
Een grootschalige enquête naar de gezondheid en leefstijl van de Belgen begint in januari 2018 en zal het hele jaar door worden voortgezet in de drie regio's van het land. De bevraging biedt holebi's een kans van zich te laten horen.

Sinds 1997 organiseren het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en StatBel (Statistics Belgium) om de vijf jaar dit uitgebreide onderzoek om de ontwikkelingen op het domein van volksgezondheid en de specifieke noden van de bevolking op het gebied van zorg en preventie in kaart te brengen. De via deze enquête verzamelde gegevens bieden de bevoegde autoriteiten essentiële informatie voor het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid dat dicht bij de burgers staat.

De pols nemen van de gezondheid

De Gezondheidsenquête 2018 verzamelt unieke informatie die helpt om de gezondheid van de bevolking in België in kaart te brengen. Om dit te doen, verzamelt het gegevens over de gezondheidstoestand en het welzijn van de burgers, maar ook over andere aspecten zoals het gebruik van drugs, het gebruik en de toegang tot gezondheidszorg, eetgewoonten, alcoholgebruik, enz. 
 
De analyses van het WIV dienen niet alleen om een inventaris op te maken van deze gegevens in België, maar ook om risicogroepen voor bepaalde gezondheidsproblemen (op basis van bijvoorbeeld leeftijd,of de omgeving waarin men woont) in kaart te brengen. Ten slotte maken de gegevens het mogelijk om de invloed van verschillende leefstijlen op de gezondheidstoestand en het welzijn van de bevolking te onderzoeken.

6.000 gezinnen

Meer dan 10.000 personen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen. Om dit aantal te bereiken, zijn ongeveer 6.000 gezinnen geselecteerd in 158 gemeenten verspreid over heel het Belgisch grondgebied.
 
Alle gezinnen die in het bevolkingsregister van deze gemeenten zijn opgenomen, kunnen gecontacteerd worden gedurende het jaar 2018. Afhankelijk van de gezinsgrootte worden één tot vier leden van het gezin geselecteerd om vragen van een professionele interviewer te beantwoorden.

Niet verplicht

Deelnemen is niet verplicht. "Maar de medewerking van de gezinnen is heel belangrijk voor het bekomen van betrouwbare resultaten: hoe meer uitgenodigde personen ook effectief deelnemen, hoe groter de garantie dat de resultaten representatief zijn voor de hele bevolking. Indien veel deelnemers zouden afhaken, komt de betrouwbaarheid in het gedrang", stelt het WIV in een persbericht.
 
"De resultaten van de enquête zullen gebruikt worden om het Belgische gezondheidssysteem te helpen verbeteren en dit zowel voor wat betreft de bescherming van de volksgezondheid als de toegang tot de gezondheidszorg. Deelname aan de enquête komt daarom iedereen ten goede." De eerste resultaten van de gezondheidsenquête 2018 zullen eind 2019 beschikbaar zijn.

Holebi's en alleenwoners 

Er worden weliswaar niet specifiek naar holebihuishoudens gezocht. "Een holebihuishouden heeft eenzelfde selectiekans als om het even welk ander huishouden", zegt Stefaan Demarest van het WIV.  "Eenpersoonshuishoudens komen net al andere huishoudgroottes in aanmerking voor deelname. Als, zoals u stelt in België een derde en in Brussel de helft van de huishoudens eenpersoonshuishoudens zijn, dan zal dit uiteraard weerspiegeld worden in de steekproef."
 
26 procent van de Vlamingen is single, blijkt uit een enquête van de VRT. De helft van de mannen die seks hebben met mannen (MSM) in België, is alleenstaand. Dat blijkt uit de European MSM Internet Survey (EMIS). 
 
Voor holebi's, transgenders en (LGBT) singles is dit dus een uitgelezen kans om zich te laten meetellen. 

Bron: 

Eigen verslaggevingHier niet op klikken aub