Drie LGBT+ jongeren lastiggevallen in Gentse Overpoort

25/05/2018 - 10:40
nieuws
Foto van Thomas tijdens het uitgaan
Dinsdagnacht deed zich een holebifoob incident voor in de Gentse uitgaansbuurt de Overpoort. Drie LGBT+ studenten werden aangevallen door een groepje twintigers in de Gentse Overpoort. Verschillende studenten getuigen van een structureel probleem.

De bal ging aan het rollen via een post op de Facebook van Thomas Scheerlinck. Als 21-jarige student in de rechten was hij één van de slachtoffers. “Toen ik buiten met twee lesbische vriendinnen stond, besloot een groepje jongeren hen te filmen. Ik ben op hen afgestapt en vroeg hen daarmee te stoppen. Dat deden ze niet. Toen ik dreigde de politie te bellen, deden ze gewoon verder. Als ik mijn gsm bovenhaalde werden ze agressief en ontving ik twee vuistslagen”, vertelt Thomas op Facebook.

Na een telefoontje van Thomas kwam de politie ter plaatse. “Ondanks dat er veel politie rondloopt in de Overpoort, moesten we toch lang wachten. Tot op heden hebben we nog altijd niks gehoord van onze aangifte bij de politie. Ze lieten wel al duidelijk merken dat ze met de camerabeelden weinig kunnen aanvangen.”, laat het slachtoffer aan de redactie van ZiZo weten. 

Cafés in de Overpoort blijken niet allemaal even holebi- en transvriendelijk te zijn. Volgens de getuigenis van Thomas aan ZiZo zijn er bepaalde cafés die je beter mijdt als lid van de LGBT+ gemeenschap. “Je moet het ook niet opzoeken. Van sommige cafés weet je op voorhand dat het voor problemen kan zorgen.”

Heteronormatief

Het verhaal van Thomas zet aan tot nadenken. Is er een structureel probleem met holebifobie in één van de bekendste uitgaansbuurten voor studenten van ons land? De redactie van ZiZo vroeg het aan studenten Tom en Emiel. Emiel studeert fotografie en omschrijft zichzelf als 'flamboyant'. Tom, die sociaal werk studeert, geeft aan eerder een gereserveerde houding aan te nemen tijdens het uitgaan. 

Emiel bleek zelf ook al slachtoffer geweest te zijn van fysiek geweld omwille van zijn seksuele geaardheid in de Overpoort. “Ik liep gewoon op straat. Iemand bekeek me vanop de stoep en wandelt mijn richting uit. Om conflict te vermijden probeerde ik hem te negeren. Maar hij bleef me achtervolgen tot hij me op een bepaald moment probeerde te ‘tackelen’”, beschrijft Emiel aan ZiZo. De student voegde er ook nog aan toe dat twee LGBT+ vrienden van hem eerder al in elkaar werden geslagen. 

Dat de Overpoort heteronormatief is, moet niet verbazen. Dat holebifobie er frequent voorkomt, doet velen toch wel schrikken. “Ik voel mij echt niet thuis in de Overpoort, maar net daarom ga ik. We mogen ons niet verstoppen”, aldus de strijdlustige Emiel. 

Dialoog soms moeilijk

Volgens Tom is de sfeer in de Gentse uitgaansbuurt de laatste jaren agressiever geworden. De sociaal werker in spé ziet hier een duidelijke tendens. “Mensen met een religieuze achtergrond hebben minder tolerantie ten opzichte van de LGBT+ gemeenschap. Tijdens mijn stage probeer ik de dialoog aan te gaan, maar tijdens het uitgaan is dat niet altijd even makkelijk.”

Tom werd voorlopig gespaard van holebifobie tijdens het uitgaan. “Maar ook ik hoor wel eens een holebifobe opmerking. Ik probeer negatieve commentaar allerminst op te zoeken. Als je niet openlijk toont dat je homo bent, zal je geen problemen ondervinden”, aldus Tom.

Recente cijfers tonen aan dat België aan de wereldtop staat qua gelijke rechten voor holebi’s en transgenders en dat de bevolking erg tolerant is ten opzichte van de gemeenschap. Daarom vroegen we de getuigen hoe de omstaanders reageerden telkens ze in aanraking kwamen met holebifobie. “Niet. Die doen alsof ze niets gehoord of gezien hebben”, aldus zowel Tom als Emiel.

Geen interesse

Net zoals Thomas verklaart Emiel dat de politie aangeeft weinig te kunnen doen met de camerabeelden. “De politie houdt zich bezig met het uitdelen van GAS-boetes aan studenten die buiten hun pintje opdrinken in een glas. Wanneer er een gevecht ontstaat reageren ze telkens te laat. Hun prioriteiten liggen duidelijk elders. De politie heeft hier geen interesse in”, volgens Emiel. 

De Lokale Politie van Gent ontkent dat. Ze verwijzen naar het Meldpunt homo- en transfobie die binnen het lokale politiekorps alle klachten rond holebifobie en transfobie nauwgezet opvolgt. 

Cijfers die wijzen op een structureel probleem in de Overpoort heeft de politie niet. Daarom doen ze een oproep naar iedereen die in aanraking kwam of komt met holebi- of transfobie om telkens aangifte te doen. 

Op de gebeurtenissen waarbij Thomas betrokken geraakte, konden ze niet reageren. “Op individuele zaken mag niet gereageerd worden zolang het onderzoek lopende is.” 

Onzichtbaar

Studente Sociaal Werk Ariane denkt dat er een angstcultuur heerst onder holebi- en transgenderstudenten die uitgaan in de Overpoort. “In de vier jaar die ik in Gent studeer heb ik nog nooit jongens zien kussen of meisjes hand in hand zien lopen tijdens het uitgaan.”

Altijd aangifte doen

Aangifte van holebi- en transfobie in Gent kan rechtstreeks via het Meldpunt homo- en transfobie van de lokale politie. Daarnaast kun je ook altijd terecht bij UNIA en een online aangifte doen via de UNI-FORM-app

Werd je zelf het slachtoffer van geweld of intimidatie? Heb je naar aanleiding van dit bericht nood een aan een gesprek? Contact opnemen met de Holebifoon kan via www.holebifoon.be of 0800 99 533.

UPDATE: Reactie van kabinet schepen Resul Tapmaz

De getuigenissen van holebifobie in de Overpoort spreken op politiek vlak tot de verbeelding. Volgens het kabinet van de Gentse schepen voor gelijke kansen Tapmaz wijzen de cijfers niet op een structureel probleem tijdens het uitgaan. Dit jaar is nog geen enkele klacht neergelegd over holebifobie tijdens het uitgaansleven. Daarom roepen ze iedereen op die in aanraking komt met holebifobie om dat telkens te melden bij de politie. 

In het algemeen erkennen ze wel dat er problemen zijn met overlast in de Overpoort. "Burgemeester Daniël Termont heeft daar onlangs nog publieke verklaringen over afgelegd. Die overlast bestrijden, en een veilige, aangename uitgangsbuurt voor studenten garanderen is een prioriteit. De Politie zet er sterk op in.", aldus Laurens Teerlinck, kabinetsmedewerker schepen Tapmaz. 

Het kabinet van Tapmaz wijst er op dat het stadsbestuur al heel wat actie heeft ondernomen in de voorbije jaren tegen holebifobie. Zo blijkt het Gentse stadsbestuur verenigingen te ondersteunen die aan de slag gaan met LGBT+ thema's. Ook ondersteunen ze sterk het lokale meldpunt homo- en transfobie en zitten ze vaak samen met alle partners in het zogenaamde 'Regenboognetwerk'. 

Bron: 

Eigen verslaggeving