OPINIE | Kenneth Mills – Neutraliteit sluit regenboogvlag niet uit

02/06/2016 - 16:35
Voor Jürgen Slembrouck (en een aantal gemeenten) is het uithangen van een regenboogvlag tijdens de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) een daad die de neutraliteit van een overheid bedreigt. Is dit geen overdreven angst?

Nochtans stelt Jürgen Slembrouck zich op als medestander van onze beweging – ook de gemeenten geven, gelukkig, geen homofobe argumenten om de vlag te weigeren. Maar zoals het leven leert: zelfs wie het goed met je voor heeft, begrijpt je niet altijd.

Laat ons starten met het 'born this way'-argument (sorry, Lady Gaga). De lijn tussen 'nature' en 'nurture' is niet enkel moeilijk te trekken, bovendien is het antwoord op de vraag waar homo- en biseksualiteit vandaan komen compleet irrelevant. Zelfs al is seksuele geaardheid een keuze, dan nog hoort een liberale rechtsstaat geen mensen te bestraffen of te discrimineren, enkel omdat hun levenskeuzes de norm niet zijn. De tijd dat men geloofde dat interraciale koppels en bewust kinderloze koppels de samenleving bedreigen, is (hopelijk) toch ook stilaan voorbij?

Morele waarde van wetgeving

Terug naar de neutraliteit. De Vlaamse overheid wil, terecht, dat burgers de dienstverlening van ambtenaren als neutraal ervaren. Jürgen argumenteert dat de overheid het huwelijk kan openstellen voor koppels van hetzelfde geslacht en desondanks haar neutraliteit bewaren, maar dat ze dat niet kan wanneer ze met een vlag solidariteit uitdrukt met een minderheid.

Hij onderschat de morele waarde van wetgeving. In landen waar homoseksuele relaties erkend worden, verbeteren ook de attitudes, en waar homoseksualiteit gecriminaliseerd wordt, stijgt het geweld. Zelfs al doet de overheid geen uitspraak over de morele waarde van het homohuwelijk, dan nog heeft haar wetgeving (deels) een moreel effect, zeker in een voortrekkersrol. Drukt de overheid geen enkele morele appreciatie uit als ze als tweede land ter wereld (!) het huwelijk openstelt voor koppels van hetzelfde geslacht?

IDAHOT

De neutraliteit is vooral bedoeld om religieuze bekeringsdrang of politiek militantisme van dienstverlenende ambtenaren te vermijden. Maar de regenboogvlag is noch een politieke, noch een levensbeschouwelijke of religieuze vlag. Ze is niet verbonden aan een organisatie of instelling. Ze drukt de wens uit van holebi's en transgenders om niet langer als tweederangsburger gezien te worden, noch door zichzelf, noch door anderen. Ze doet geen uitspraak over welke partij de samenleving best kan inrichten om dat te bereiken, noch kent ze levensbeschouwelijke en aan God ontleende dogma's. Laat staan een bekeringsdrang. Nee, qua boodschap sluit onze vlag meer aan bij andere tekenen van solidariteit, zoals het halfstok hangen van vlaggen na een ramp of aanslag.

De regenboogvlag symboliseert tijdens IDAHOT de reële, historische en doordringende rechtenschendingen van een deel van de bevolking. Reëel, omdat onderzoek aantoont dat holebi- en transfobie wel degelijk bestaat. Het is geen querulantenwaan. Historisch, omdat in geschiedenisboeken holebi's en transgenders vooral (medisch) bestudeerde subjecten en slachtoffers van vervolging zijn (artistieke niches even terzijde gelaten). Doordringend, omdat holebi- en transfobie effect heeft op psychisch en fysiek welzijn, scholing, arbeid, huisvesting, en zovele andere levensdomeinen.

Geen opoffering van neutraliteit

Zet onze vlaggenactie werkelijk de deur open naar solidariteit met elke groep die een bepaald belang wil verdedigen, van hobbyclubs tot sektes? Als morgen de Mars voor het Gezin of IS-strijders komen vragen om hun vlag op te hangen, dan hebben overheden voldoende aan de scheiding van Kerk en Staat, het non-discriminatieprincipe, haar mensenrechtenverplichtingen maar ook wetenschappers en rechters om met recht en rede "neen" te zeggen. Zo gaat dat toch in een democratische, liberale rechtstaat?

Wij vragen niet om de neutraliteit van de overheid op te offeren voor onze eigen behoeften. Wij vragen een vorm van neutraliteit waarin er plaats is voor een signaal van de overheid dat zij zowel zichzelf als haar bevolking wil doen houden aan het fundamentele karakter van de mensenrechten. Fundamenteel, omdat (onder andere) je seksuele oriëntatie of genderidentiteit geen afbreuk mogen doen aan je mensenrechten. Mensenrechten, omdat het hier niet gaat om de beoefening van een hobby, zoals bij de Liga voor Naakttuinierders.

Gezonde rechtstaat

Tot slot. Als er één direct pad is naar de vervreemding van haar burgers, dan is het een overheid die krampachtig elk signaal van medeleven vermijdt met burgers wiens mensenrechten werden en worden geschonden. Dat ze zich dan vervreemdt van religieuze groepen, is hoogstens een halve waarheid. Een Johan Bonny of Hassan Jarfi tonen meer tekenen van solidariteit met onze gemeenschap dan de gemeenten die zich achter neutraliteit verschuilen. En dat de overheid zich zou vervreemden van (religieuze en andere) extremisten die sowieso al niet van mensenrechten houden, is misschien een teken dat we onze democratische, liberale rechtstaat gezond houden.

Kenneth Mills
beleidsmedewerker çavaria

Bron: 

Eigen verslaggeving