Vernieuwend educatief materiaal voor kleuteronderwijs voorgesteld

09/06/2016 - 00:40
Vanaf volgend schooljaar wordt in de scholen van Vlaams-Brabant 'Lou' voorgelezen. Een kinderverhaal waarin Lou twee vaders heeft. Innovatief is dat diversiteit geen 'thema' is in het verhaal, maar een evidentie waarvan wordt uitgegaan.

Auteur Kathleen Amant vertelt aan het VTM-Nieuws dat het niet over diversiteit gaat. "Als je gaat benadrukken dat het over diversiteit gaat, dan lijkt het alsof diversiteit iets vreemds is", legt Amant uit. 
 
In 'Lou' is diversiteit de onderliggende bodem. "Diversiteit is de normaalste gang van zaken."

Bredere voorstelling van de werkelijkheid

"Iedereen is anders. We verschillen op vlak van geslacht, huidskleur, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd en ontelbare andere vlakken", licht çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs toe. Die diversiteit zit verweven doorheen het boek. Dit educatief pakket gaat niet over wie ‘anders’ is. Wie is immers die ‘andere’? Dat is voor iedereen anders, afhankelijk van het referentiekader dat iedereen opbouwt op basis van opvoeding, ervaringen, eigenheid, …"
 
"Verschiet niet, maar in het boekje komen ook stereotiepe voorstellingen van personen en situaties aan bod! Er is immers niets mis met stereotypen op zich, zolang ze deel uitmaken van een bredere voorstelling van de werkelijkheid. Er zijn een pak zorgzame mama’s op deze wereld en dat is fantastisch. Maar er zijn ook heel wat zorgzame papa’s. Net daar wringt het schoentje in veel educatief materiaal: we zien enkel de stereotypen", zegt Borghs.

Jong geleerd

"We zijn fier en trots dat we als Provincie Vlaams-Brabant de regierol mogen spelen in dit fantastisch initiatief rond diversiteit", laat provinciaal gedeputeerde Marc Florquin (sp.a) weten. "Eén van de pijlers van ons onderwijs is om onze leerlingen te laten uitgroeien tot zelfstandige mensen met een open blik op de diverse samenleving waar we nu eenmaal in leven. Schoolboeken en -materialen dienen een venster te zijn op deze samenleving."
 
"Het is een mooie samenwerking met çavaria en schrijfster Kathleen Amant. Door onze krachten te bundelen willen we deze boodschap kracht bijzetten. Laat ons niet focussen op ofwel de uitzondering dan wel op het stereotiepe beeld. Laat ons focussen op het volledige plaatje."

Kleuterklassen

De provincie Vlaams-Brabant zal het leesboek en bijhorend educatief materiaal komend schooljaar verspreiden naar alle kleuterklassen van Vlaams-Brabant. Het boek is heel praktisch inzetbaar voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs.
 
Provincies, steden en gemeenten buiten de provincie Vlaams-Brabant die interesse tonen in het boek en het educatief materiaal, nemen contact op met çavaria via steven.debaerdemaeker@cavaria.be. In oktober zal het boek online verkrijgbaar zijn.
 
"Werken aan een inclusievere samenleving doen we van jongs af aan. Dank aan de provincie Vlaams-Brabant en Kathleen Amant voor hun inzet in dit gezamenlijk project", concludeert çavaria-coördinator Yves Aerts.

Bron: 

Eigen verslaggeving, VTM Nieuws

Hier niet op klikken aub