koning Filip

Paleis der Natie
Net voor de zomervakantie heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers bloeddonatie geopend voor homo- en biseksuele mannen. ...
Wapen van België
Kort voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip enkele adelijke titels en eretekens verleend.
Staatsblad
Het Belgisch Staatsblad heeft op maandag 10 juli de zogeheten Transgenderwet gepubliceerd. ...
Bord van het parlement
De Transgenderwet is nagenoeg unaniem goedgekeurd in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, nadat de kamercommissie-Justitie eerder het wetsontwerp goedkeurde. Door de goedkeuring van de wet...
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Net als in België nog steeds het geval is, moeten transgenders in Frankrijk medische ingrepen laten uitvoeren indien ze hun geslachtsaanduiding op identiteitsdocumenten willen laten wijzigen. Dat mag...
Vlag van België
Zuhal Demir (36) uit Genk is door de N-VA aangeduid als de nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Armoedebestrijding, Personen met een beperking, Grootsteden- en Wetenschapsbeleid.
Vlag van België
Welke LGBT-verhalen markeerden 2016 in België? Welke kernwoorden hebben we onthouden? Welke stormen overstegen het spreekwoordelijk glas water? Waren er trends waar te nemen?

Pagina's

Hier niet op klikken aub