Vlaamse overheid streeft naar meer genderneutraliteit

10/07/2015 - 01:11

De Vlaamse overheid moet en zal genderneutraler zijn dan ze vandaag is, stelde Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) dinsdag in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement. Het voorbeeld van de toiletten is slechts één aspect, stelt Homans op Facebook.

Homans, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie, beantwoordde een vraag van Piet De Bruyn (N-VA).

"We ondernemen een aantal concrete acties in verband met genderneutraliteit, bijvoorbeeld op het vlak van communicatie, maar ook op vlak van sensibilisering, versterking van competenties en allerlei administratieve processen. Bijvoorbeeld vacatures en functieprofielen worden systematisch gescreend op neutraal taalgebruik. Ik erger me soms ook dood dat een minister altijd een 'hij' is, en men het heeft over 'zijn' bevoegdheid. We screenen dat nu systematisch vanuit de Vlaamse overheid op neutraal taalgebruik", antwoordde de minister.

"Daarnaast investeren we volop in het opleiden en trainen van personeelsleden op het vlak van gelijke kansen, gelijkwaardige behandeling en neutraliteit. Bijvoorbeeld elke rekruterings- en selectiemedewerker van het dienstencentrum Rekrutering en Selectie neemt deel aan de opleiding over diversiteitsbeleid en antidiscriminatiewetgeving van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Dan hebben ze een technische bagage om te kunnen omgaan met en werken in specifieke omstandigheden."

"Zeer recent hebben we ook alle personeelsformulieren gescreend op genderneutrale ouderbepalingen. De weinige verwijzingen naar ouders die er nog zijn, worden nu neutraal weergeven als ouder 1 en ouder 2. Dus ook personeelsleden met twee moeders of twee vaders of wat dan ook, vinden hier een objectieve, genderneutrale formulering. Ik denk dat we als Vlaamse overheid hier een voorbeeldfunctie kunnen vervullen, ook naar de lokale besturen en andere bedrijven. Ik denk dat we dat ook goed doen."

Toiletten

Een voorbeeld dat in de media tot de verbeelding spreekt, is dat van genderneutrale toiletten. Zo is er sprake om van de mindervaliden-wc een genderneutraal toilet te maken.

Op Facebook ergerde de minister zich aan deze berichtgeving. "Er wordt vandaag een karikatuur gemaakt van ons plan om in de kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid geslachtsneutrale toiletten te voorzien. Wat daarbij niet wordt vermeld, is dat die genderneutrale toiletten slechts een klein - maar belangrijk - onderdeel zijn van ons voornemen om te evolueren naar een genderneutrale overheid. […] Dat sommigen lacherig doen over een initiatief als geslachtsneutrale toiletten zegt veel over hun respect voor gelijke kansen en voor de medemens."

Ook çavaria heeft bedenkingen bij de kwestie-toiletten. Mensen moeten de keuze hebben het toilet te gebruiken waar ze zich zelf het beste bij voelen, dus geen 'transtoiletten', vindt çavaria. De organisatie is voorstander van genderneutrale toiletten omdat zij het genderbinair denken doorbreken. "Wij zijn geen voorstander van genderneutrale toiletten als ze de facto transgendertoiletten zijn. Genderneutrale toiletten zijn er voor iedereen. Transgenders moeten evengoed naar het mannen of vrouwen toilet kunnen gaan als zij zich daar het beste bij voelen", klinkt het. "Het positieve aan het debat dat deze maatregel teweegbrengt, is dat het mensen doet nadenken over genderbinariteit."

Bron: 

Eigen verslaggevingHier niet op klikken aub